Eventy

Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt różnorodnych imprez: prestiżowych , masowych, motywacyjnych, integracyjnych, szkoleniowych, sportowych i innych.

Oferujemy:

  • Tworzenie scenariusza imprezy
  • Wybór miejsca imprezy
  • Obsługę części artystycznej
  • Przygotowanie, druk i wysyłkę zaproszeń
  • Przygotowanie materiałów dla mediów
  • Obsługę medialną wydarzenia